کابینه: استفاده از هر زمینی قابل کاشت و تامین نیازهای تولید

دمشق – سانا

کابینه کشورمان امروز با تشکیل نشستی به ریاست مهندس حسین عرنوس نخست وزیر وضعیت کاشت محصول گندم و تامین نیازهای لازم برای استفاده از هر اراضی اختصاص شده برای کاشت در برنامه کشاورزی فصل 2020-2021 و استفاده از هر زمینی قابل کاشت را بررسی کرد.

کابینه در این نشست همچنین بر انجام همه تلاش های لازم برای تامین کود و توزیع آن و تامین بذر و تراکتور ها ، سوخت و کلیه نیازهای بخش کشاورزی تاکید کرد.

کابینه از وزارت های برق و نفت خواستار افزایش تلاش ها برای بهبود بخشیدن به بخش برق در استان های مختلف کشور و انجام عملیات تعمیر و بازسازی مورد نیاز شد.

کابینه نیز در این نشست تعدادی از قراردادهای سرمایه گذاری و توافقنامه های همکاری اقتصادی با تعدادی از کشورهای دوست را بررسی کرد و آنچه مورد نیاز آن ها را به تصویب رساند.

کابینه در این نشست مجددا بر لزوم پایبندی به اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا تاکید کرده است.

وزیر کشاورزی پس از این نشست به خبرنگاران گفت: کابینه سال جاری را سال گندم نامیده است و وزارت کشاورزی به دنبال کاشت گندم در بیشترین مساحت ممکن است.