شرکت کابلهای دمشق در نه ماه انواع مختلف کابل را با هزینه 6ر28 میلیارد لیر تولید کرده‌ و سود شرکت بالغ بر 5ر9 میلیارد لیر بوده است

دمشق-سانا

شرکت عمومی تولید کابلهای دمشق در نه ماه اول سال جاری انواع مختلف کابل را با هزینه 6ر28 میلیارد لیر تولید کرده‌ و سود شرکت بالغ بر 5ر9 میلیارد لیر بوده است.

شرکت کابلهای دمشق در گزارشی اعلام کرد: شرکت 3489 تن کابل‌ را با هزینه 655ر28 میلیارد لیر تولید کرده‌است.

در این گزارش نیز آمده است: از آغاز سال جاری تا پایان ماه سپتامبر گذشته 3428 تن کابل را به ارزش 087ر26 میلیارد لیر سوریه فروخت.

مهندس “عبدالقادر قدور” مدیر کل شرکت به خبرنگار /سانا/ اظهار کرد: در نه ماه اول سال جاری، سود شرکت بالغ بر 526ر9 میلیارد لیر بوده است.

لینا