97 روز اعتصاب غذا؛ “ماهر الاخرس” اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی

قدس اشغالی-سانا

“ماهر الاخرس” اسیر فلسطینی که در اعتراض به دستگیری اداری خود 97 روز در اعتصاب غذا بسر می‌برد، بر اساس آخرین گزارش‌ها زندگی خود در معرض خطر واقعی قرار دارد.

خبرگزاری /وفا/ به نقل از “حسن عبد ربه” مشاور کمیته رسیدگی به امور اسرا و آزادگان فلسطین، گزارش داد: اسیر الاخرس اکنون در وضعیت بسیار دشوار  است و با درد شدید مفاصل و گوارش روبه رو است و از سردرد دائمی رنج می‌برد و علاوه بر این به میزان زیادی وزن کم کرده است و نمی‌تواند حرکت کند و به دلیل اعتصاب غذا به میزان زیادی مایع و املاح از دست داده است و از نظر تکلم و شنوایی نیز دچار مشکل شده است.

خبرگزاری /وفا/ افزود: خطر “مرگ” وی را تهدید می کند و با این وجود مقامات اشغالگر صهیونیستی همچنان از آزادی وی خودداری می کند.

مشاور کمیته رسیدگی به امور اسرا و آزادگان فلسطین نیز اعلام کرد که کمیته از جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری ملل متحد خواستار آزادی فوری وی شده است.

“پیتر ستانو” سخنگوی رسمی سیاست خارجی و امنیت اروپا به نوبه خود تاکید کرد که اتحادیه اروپا اوضاع جسمی ماهر الاخرس را از نزدیک رصد می‌کند.

وی ابراز داشت که این اتحادیه از رژیم صهیونیستی خواست به قوانین بین المللی انسانی احترام بگذارد و نسبت به حقوق بشر، حقوق تمامی اسرا و توافقنامه چهارم ژنو متعهد باشد و از سلامتی الاخرس مراقبت کند.

لینا بدران