نیروگاه های برق در منطقه جنوبی بر اثر حمله تروریستی متوقف شدند

دمشق-سانا

وزیر برق مهندس عماد خمیس گفت : یک حمله تروریستی به خطوط گاز نیروگاه های برق منطقه جنوبی منجر به متوقف شدن این نیروگاه ها شد.

وزیر خمیس اضافه کرد که این مشکل برطرف خواهد شد و برق از نیروگاه های دیگر طی چند ساعت تأمین خواهد شد .

 

محمد ب

ت-م