وزارت نفت خبر خریدن نفت از گروه تروریستی داعش تکذیب کرد…

دمشق- سانا

وزارت نفت خبر خریدن دولت سوریه نفت از گروه تروریستی داعش تکذیب کرد، وادعای رسانه های خارجی در این مورد نقض کرد.

منبع در وزارت نفت در بیانیه به سانا تاکید کرد : کسانی که روند سرقت نفت سوری تسهیل می کنند همان کشورهای که قبلا به بازاریابی نفت با قطعنامه 186 تاریخ 22/4/2013 صادر از اتحاد اروپا، مشروعیت بخشیدند. منبع افزود وزارت نفت از طریق موسسات وشرکت های آن تنها طرفی که مجاز به سرمایه گذاری این ثروت ملی می باشد.

منبع اشاره کرد که دولت تلاش خود می کند برای جلوگیری از سرقت نفت از میدان ها وچاه های نفتی علیرغم تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای منع قاچاق نفت سوریه، گروه تکفیری داعش نفت سوری از چاه های سوریه سرقت می کند ودر بازارهای جهانی از طریق میانجیگران ترکی ، برای تامین نیازهای مالی لازم برای انجام اعمال تروریستی علیه ملت سوریه با حمایت کامل ازرژیم اخوانی اردوغان، می فروشد.

شایان به ذکر است که قطعنامه صادر از اتحادیه اروپا سال 2013 ، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه داد تا  نفت که از مناطق تحت کنترل گروه های تکفیری تروریستی استخراج می شود، بخرند.

 

 

حسین حبیب