شهرک نشین های صهیونیست به مسجدالاقصی یورش بردند

قدش اشغالی-سانا

شهرک نشین های صهیونیست بار دیگر با حمایت و همکاری نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی یورش بردند.

خبرگزاری “معا” فلسطین گفت که 15 شهرک نشین صهیونیست پس از ورود به صحن مسجد الاقصی، اقدام به گردش آزادانه در بخش های مختلف آن کردند.

این درحالی است که نظامیان صهیونیست در دروازه های اصلی مسجد الاقصی به منظور ورود زنان و مردان نمازگزار فلسطینی اقدام به گرفتن کارت شناسایی آن ها تا زمان خروج از مسجد می کردند.

م.خ

شاهد أيضاً

یورش مجدد ده ها شهرک نشین به مسجد الاقصی تحت حمایت اشغالگر

قدس اشغالی-سانا امروز شهرک نشینان صهیونیست  وتحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده …