منبع نظامی: یگان های از ارتش تلاش تروریست ها برای نفوذ به سمت پل قطار غرب الزاره در الرستن ناکام گذشتند .. وتعداد از تروریست در دره الکهف ودره السمرمر در ریف حمص کشته وزخمی کردند

فوری- سانا

حسین حبیب

شاهد أيضاً

یگان های ارتش ضربات متمرکز علیه مواضع تروریست ها در ریف حلب وادلب انجام دادند وتلفات سنگین میان آنها وارد کردند

حلب-ادلب-سانا یگان های ارتش جمهوری عربی سوریه عملیات خود علیه مواضع وخطوط امدادی گروه های …