المعلم با دی مستورا درخصوص طرح متوقف کردن درگیری در حلب گفتگو کرد

دمشق-سانا2
ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه امروز با استفان دی مستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه و هیئت همراه دیدار کرد.
دو طرف در این دیدار درباره ایده های جدید دی مستورا در خصوص طرح متوقف کردن درگیری در شهر حلب گفتگو کردند.
فیصل المقداد، معاون وزیر امور خارجه سوریه، بشار الجعفری، سفیر و نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد و هیئت همراه دی مستورا در این دیدار حضور داشتند.

م.خ