اولین جلسه پارلمان جدید سوریه همچنان در حال برگزاری است.. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به عنوان مسن ترین نماینده ریاست پارلمان امروز را برعهده خواهد داشت.. بقیه اعضای پارلمان سوگند یاد می‌کنند

شاهد أيضاً

کرونا بیش از یک میلیون و 164 هزار تن را در سراسر جهان به کشتن داد

پایتخت ها ــ سانا از همان آغاز شیوع، کرونا تعداد مبتلایان به آن را در …