وزارت امور خارجه ایران: برخی جریان‌های سیاسی داخلی و کشورهای خارجی می‌خواهند از اوضاع لبنان سوءاستفاده کنند تا اهداف سیاسی‌شان محقق شود

تهران – سانا

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: متأسفانه برخی جریان‌های سیاسی داخلی و کشورهای خارجی می‌خواهند از اوضاع لبنان سوءاستفاده کنند تا اهداف سیاسی‌شان محقق شود.

عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست هفتگی خود گفت: حادثه بیروت بزرگ بود و طبیعی است مردم ناراحت باشند و تبعاتی هم داشته‌است. اگر برخی کشورهای خارجی برای اهداف سیاسی بخواهند این موضوع را دستاویز کنند، قابل قبول نیست. ملت لبنان رنج دیده است و جا دارد با حفظ آرامش اجازه دهند تا مسئولان به امور رسیدگی کنند و به آمال صدمه دیدگان رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: به این حادثه باید عمیق‌تر نگاه شود و بعد از آن قضاوت شود. برخی کشورها با ریاکاری تلاش کردند با مردم لبنان همدردی کنند. من پیشتر گفتم که اگر برخی کشورها صداقت دارند، تحریم ها علیه مردم لبنان را بردارند. مردم سرد و گرم چشیده ‌لبنان این موضوع را نیز پشت سر خواهند گذاشت.

موسوی افزود: ایران از ساعات اولیه در کنار دولت و ملت لبنان حاضر شد و وزیر امور خارجه و رئیس جمهور با همتایان لبنانی خودشان تماس گرفتند.