16شرکت سوری در دوره بیستم نمایشگاه “گلف فوود دبی”

دمشق-سانا
با حمایت از انجمن توسعه وترویج صادرات واتحایه صادر کنندگان سوری امروز فعالیت های دورهء بیستم نمایشگاه بین المللی غذا “گلف فوود دبی” با شرکت 16 شرکت سوری متخصص در صنایع غذایی که تا روز دوازهم ماه جاری ادامه خواهد داشت، شروع شد.
مدیر کل گروه صنعت وتجارت ساعور فروستی آقای “طارق الساعور” بیان داشت که این چهارمین مشارکت در این نمایشگاه به شمار می رود وهمه تولیدات وکالاها در یک شرکت سوری وبا دستان کارکنان سوری ساخته شدند، “الساعور” بر علاقه اش به شرکت در همه نمایشگاه های مواد غذایی چه در داخل کشور یا خارج تاکید کرد.
ساعور گفت: علیرغم شرایط سختی که سوریه با آن روبرو است، ما در عمل وصنعت برجسته ادامه می دهیم وبه سراسر جهان ثابت کردیم که سوریه قوی تر از این شرایط می باشد.
نمایشگاه “گلف فودد دبی” از بزرگترین نمایشگاه ها در زمینه مواد غذایی ومیزبانی در سراسر جهان محسوب می شود وبیشتر بازدیدکنندگان این نمایشگاه را از بازرگانان ومتخصصان در کار هستند وتعداد بازیدکنندگان در سال گذشته بیشتر از 80هزار بازید کننده رسید.
ت-م

 

شاهد أيضاً

چین.. سیاست شهرک سازی اسرائیل، حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود را تضعیف می کند

نيويورک-سانا چین مجدداً خواستار راه حل جامع و عادلانه برای مسئله فلسطین شد و تاکید …