یک گالری هنر زیبا و مجسمه سازی در مرکز فرهنگی طرطوس افتتاح شد

طرطوس-سانا
یک گالری هنر زیبا و مجسمه سازی در مرکز فرهنگی طرطوس افتتاح شد. این گالری شامل حدود 45 نقاشی با استفاده از تکنیک های روغنی و اکریلیک و مجسمه های چوبی و گلی می شود.
علی حسین مدیر مرکز فرهنگی در طرطوس توضیح داد که 17 هنرمند در این گالری مشارکت کردند. موضوعات نقاشی ها گوناگون بود از جمله محبت کشور و حفاظت از محیط زیست و زن. وی بر اهمیت برگزاری نمایشگاه ها مخصوصا در این مرحله تأکید کرد.
قابل اشاره است که این گالری تا یک هفته ادامه دارد.

م.خ

ت-م

شاهد أيضاً

برگزاری نمایشگاه هنری برای کودکان در شهر طرطوس

طرطوس-سانا کارگاه هنری “اورنینا” نمایشگاه هنری برای کودکان را با عنوان “سلام بر مادر ما …