اعضای اتاق صنعت وتجارت وگردشگری حلب خواستار تامین مواد اولیه صنعت نساجی وپیگیری اجرای طرح های بازسازی شدند

حلب-سانا

امروز اعضای اتاق های صنعت وتجارت وگردشگری حلب ومدیران بانک ها با برگزاری نشستی با کمیته وزارتی مسئول پیگیری طرح های بازسازی وساخت وساز در حلب, بر لزوم صدور قوانین مخصوص رسیدگی به اوضاع مناطق آسیب دیده تروریسم واعفای آن از پرداخت مالیات وغرامت را مورد بحث وبررسی قرار دادند.

شرکت کنندگان در این نشست بر لزوم وصل برق وتامین مواد اولیه صنت نساجی وتوجه به اصناف دیگر در منطقه راموسه ورسیدگی به مسئله تولیدات وقاچاقچی پارچه وارائه تسهیلات به صنعت های مواد غذایی تاکید کردند.

صنتعگران خواهان کنترل قیمت های مواد اولیه ورفع عوایق صنعت دارو وقیمت گذاری آن وارائه تسهیلات گمرگی واجرای مقررات سومین کنفرانس صنعت که به تازگی در حلب برگزار شد, شده اند.

به نوبهء خود وزیر اقتصاد وتجارت خارجی دکتر محمد سامر الخلیل به سیاست های اقتصادی دولت حامی از تولید وارائه تسهیلات به صنعگران پرداخت. وی خواستار تعدیل برخی قیمت های مواد اولیه لازمه تولید داروها شد.

وزیر دارای کشورمان دکتر مامون حمدان بر اهمیت همکاری برای مقابله با قاچاق کالا که یکی از چالش های بزرگ صنعت سوریه محسوب می شود؛ تاکید کرد.

وی خواهان افزایش تولید وتشویق صارادات به هدف تامین ارز خارجی شد.

شاهد أيضاً

مسکو: خواستار افزایش کمک ها به سوریه با هماهنگی با دولت این کشور هستیم..واشنگتن واقعیتها را تحریف می کند

مسكو-سانا روسیه تاکید کرد که انتقاد ایالات متحده از وتوی روسیه و چین درباره پیش …