دستگیری7 فلسطینی در قدس اشغالی

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر صهیونیستی امروز 7فلسطینی در قدس اشغالی دستگیر کردند.

خبرگزاری “وفا” گفت : نیروهای اشغالگر با یورش به خانه‌های فلسطینیان در باب حطه در شهرک قدیم 7  فلسطینی را دستگیر کردند.