صندوق بین‌المللی پول: احیای کامل اقتصادی در سال ۲۰۲۱ غیرمحتمل است

واشنگتن-سانا 

رییس صندوق بین المللی پول با تاکید بر خطر ناشی از سیاست حمایت‌گرایی، گفت که اقتصاد جهان برای احیای کامل از شوک برخاسته از ویروس کرونا نسبت به پیش بینی‌های اولیه به زمان بیشتری نیاز دارد.

به گزارش رویترز ، کریستالینا جورجیو گفت که صندوق بین المللی پول احتمالا پیش بینی خود را از کاهش تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 اصلاح کرده و آن را به 3 درصد تغییر می‌دهد اما جزئیات بیشتری را در این باره ارائه نداد. این رقم به احتمال فراوان موجب بروز تغییراتی در پیش بینی احیای نسبی 5.8 درصدی در سال 2021 خواهد شد.

جورجیوا  با اشاره به اینکه داده های به دست آمده از سراسر جهان از انتظارات بدتر بوده است، گفت: بدیهی است که این موضوع مدت زمان احیای کامل اقتصادی را برای ما طولانی تر می کند.