بورس اوراق بهادار دمشق: گردش 21367 سهم به قیمت 2.691 میلیون لیر سوریه

دمشق-سانا

شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 0.07 امتیاز افزایش یافت و پس از گردش 21367 سهم به قیمت 2.691 میلیون لیر سوریه در جلسه امروز، بر قیمت 1262.11 امتیاز بسته شد.

سهم بانک البرکه به میزان 0.04 در صد افزایش یافت و بر قیمت 125 لیر سوریه بسته شد، سهم شرکت الاهلیه برای تولید روغن به میزان 1.33 در صد افزایش یافت و بر قیمت 240.88 لیر سوریه بسته شد. همچنین سهم بانک اسلامی بین المللی سوریه به میزان 0.43 در صد افزایش یافت و بر قیمت 105.7 لیر سوریه بسته شد، سهم بانک الشام به میزان 0.03 در صد افزایش یافت و بر قیمت 100 لیر سوریه بسته شد.

سهم بانک ملی قطر  به میزان 0.48 در صد کاهش یافت و بر قیمت 115.01 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک الاردن بر همین قیمت دیروز بسته شد.

م.خ

ت-م

شاهد أيضاً

معاملات بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته به بیش از 200 میلیون لیر رسید

دمشق – سانا شاخص بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته چهارم ماه جاری (فوریه) با …