حملۀ تروریستی با خمپاره های موشکی بر شهرک حرستا 

ريف دمشق-سانا

صبح امروز، تروریست ها شهرک حرستا را با 3 بمب  موشکی هدف قرار دادند و در نتیجه خسارت مادی به ساختمان کلیسای در آنجا وارد شد.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که 3 خمپاره بر ساختمان کلیسا در جزیرۀ/ ث/ در شهرک حرستا شمال دمشق سقوط کردند و در نتیجه خسارت مادی در ساختمان وارد شد.

نیرمین خلیل، هانی طعمه

ت-م  

شاهد أيضاً

نصب یک تابلو 170 متر در بزرگراه حرستا

دمشق – سانا انجمن توسعه ای ندی امروز به مناسبت روز جهانی داوطلب یک تابلو …