رعایت نکات بهداشتی توسط کارکنان نانوایی در شهر های حلب و طرطوس برای پیشگیری از شیوع کرونا

حلب -طرطوس -سانا

برای کنترل و رعایت کامل اصول بهداشتی در نانوایی های حلب و طرطوس جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تمام نکات بهداشتی اطلاع رسانی شده است.

مهندس جهاد السمان مدیر موسسه نانوایی سوریه شعبه حلب به خبرنگار سانا گفت که با توجه به شرایط خاص کشور و از جمله شهر حلب در شیوع کرونا ویروس رعایت حفظ بهداشت توسط نانوایی ها برای مقابله با این بیماری بیش از پیش ضروری است.

مهندس سالم ناصر  مدیر موسسه نانوایی سوریه شعبه طرطوس گفت که باهدف  پیشگیری از شیوع کرونا ، کارکنان نانوایی طرطوس   با تمام امکانات در اختیار  مانند پیامک-  فضای مجازی و بخشنامه های مختلف رعایت موارد بهداشتی از جمله استفاده از دستکش، ماسک، شستشوی دستها به طور مرتب و ضد عفونی تمامی فضای واحدهای صنفی اطلاع رسانی کردیم .