اسقف یونان باردیگر خواستار توقف جنگ تروریستی علیه سوریه شد

بیروت -سانا

غناتیوس یوسف سوم اسقف کلیسای سریانی کاتولیک ، باردیگر خواستار توقف جنگ تروریستی علیه سوریه و تمام دخالت های غربی در امور داخلی آن شد

یونان در پیام خود به مناسبت عید پاک خود ، از حمایت خود از همه تلاش ها برای توقف جنگ تروریستی علیه سوریه که وارد دهمین سال آن شده است ، و لزوم احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمین های خود تأکید کرد.