ضد عفونی‌ کردن وسایل نقلیه در ورودی های شهر حلب در چارچوب اقدامات مقابله با ویروس کرونا

ضد عفونی‌ کردن وسایل نقلیه در ورودی های شهر حلب در چارچوب اقدامات مقابله با ویروس کرونا