«بورل» بار دیگر خواستار لغو تحریم های سوریه، ایران، ونزوئلا و جمهوری خلق کره شد

بروکسل-سانا

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از گفتگو با مقامات اروپایی بار دیگر خواستار لغو تحریم های سوریه، ایران، ونزوئلا و جمهوری خلق کره شد.

بورل پس از دیدار ویدئو کنفرانسی در بروکسل بار دیگر خواستار معافیت بشردوستانه تحریم‌های سوریه، ایران، ونزوئلا و جمهوری خلق کره شد.

وی افزود: از نظر سازمان ملل و اتحادیه اروپا این موضوع روشنی است که تحریم‌های ما در موضوع تسهیل کمکهای بشردوستانه مشکل ساز نیستند البته ما از دیگر کشورهایی که تحریم‌هایی اعلام کرده‌اند هم خواسته‌ایم که (همانند اتحادیه اروپا) برای تجهیزات و اقلام پزشکی کشورهای تحریم شده معافیت‌های بشردوستانه اعمال کنند تا تحریمها مانع از ارسال کمک بشردوستانه نشوند.