وزیر بهداشت: افزایش تعداد آزمایشگاه ها کرونا.. اتخاذ 3 فرآیند درمانی برای مبتلایان

دمشق-سانا

وزیر بهداشت کشورمان دکتر نزار یازجی از آمادگی حوزه بهداشت برای ارائه خدمات آزمایشگاهی در بیمارستان ها ومراکز درمانی به هدف شناسایی موارد ابتلا به ویروس نوپدید کرونا واتخاذ اقدامات درمانی نسبت به افراد مبتلا شده در بیمارستان ها ومراکز قرنطینه, خبر داد

یازجی در نشست مطبوعاتی اظهار داشت که حوزه بهداشت ودرمان سوریه 25 هزار تخت در بیمارستان ها در اختیار دارد وتیم های پزشکی آماده مراقبت از مبتلایان به ویروس کرونا هستند.

وی افزود: دراثر تحمیل اقدامات اجباری یکجانبه علیه سوریه از 9 سال به آسانی نمی توانیم دستگاه های تنفس مصنوعی را تامین کنیم واکنون به منظور رفع آن با چین در ارتباط هستیم تا تمام نیازهای مان را تامین کنیم.

ودرباره انجام تست کرونا وزیر بهداشت توضیح داد که اکنون درصدد افزایش تعداد آزمایشگاه ها که سواپ بینی وحلق افراد مشکوک به کرونا یا بیماران با علایم آن را آزمایش می کنند, هستیم ودر این راستا آزمایشگاخ در شهرهای حمص وحلب ولاذقیه از این نوع را علاوه بر مرکز موجود در شهر دمشق ایجاد شد

وزیر بهداشت اضافه کرد که دیشت پروتکل درمانی که توسط تیم مشورتی برای توحید فرآیند کاری در حوزه های بهداشت ودرمان وبا مشارکت پزشکان متخصص در بیمارهای تنفسی وآپیدمی به تصویب رسید.

وی گفت: این پروتکل پس از از اطلاع از پروتکل های درمانی ارسالی از چین ورسیه مورد تصویب قرار گرفت.

شاهد أيضاً

بچه های السبخه حومه آزاد شده رقه: ما در انتخابات بابت تاکید بر وحدت و یکپارچگی سوریه شرکت خواهیم کرد

رقه-سانا اهالی السبخه حومه شرقی رقه تاکید داشتند که در انتخابات ریاست جمهوری کشور در …