همراهی دوربین سانا با مردان ارتش عربی سوریه طی عملیات پاکسازی تونل ها و مراکز استقرار آنها در حومه جنوبی غربی حلب

حلب-سانا

پس از پاکسازی روستاها و شهرک های حومه جنوبی غربی حلب تا حومه شمالی غربی آن، یگان های ارتش عربی سوریه شروع به پاکسازی مناطقی که از لوث تروریسم آزاد شده، کردند.

دوربین سانا  یگان های ارتش عربی سوریه را طی عملیات خود علیه تونل ها و استحکامات تروریست ها در “ضهره عبد ربه” و بزرگ راه غربی شهر حلب که از لوث تروریسم آزاد شد، همراهی کرد.