نصب 15 دستگاه ترانسفورماتور جدید در لاذقیه جهت پاسخگویی به افزایش تقاضای انرژی

لاذقیه – سانا

به‌ منظور بهبود پايداری شبكه برق تعداد 15 دستگاه ترانسفورماتور جديد در استان لاذقیه توسط شرکت عمومی برقرسانی این استان نصب شد.

مدیر این شرکت اعلام کرد: برای پاسخگویی به افزایش مصرف برق و تقویت پایداری شبکه ها /3/ دستگاه ترانسفورماتور در دعتور دمسرخو، /2/ دستگاه در بسنادا، /2/ دستگاه در سقوبين، /1/ دستگاه در مشیرفه الساموک، /2/ دستگاه در القرداحه و حومه آن نصب شده اند.

وی ادامه داد: ظرفیت 32 دستگاه ترانسفورماتور در مناطق كرم الحلوانی، پروژه هفتم، پروژه الزراعه، شهرک اسطامو، الدعتور، محله الفاروس، روستای الشلفاطيه الفرن، الشلفاطيه الشرقی ، الشاميه صالح منصور و روستای الشبطليه افزایش داده شد.

 

 

غیاث جاویش