کاوشگر خورشیدی سولار اوربیتر به فضا رفت

واشنگتن – سانا

کاوشگر خورشیدی “سولار اوربیتر” که توسط ناسا و آژانس فضایی اروپا توسعه داده شده، پرتاب شد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، این کاوشگر خورشیدی قرار است پس از گذر از کنار زهره و عطارد به حداکثر سرعت ۲۴۵ هزار کیلومتر در ساعت برسد و در مدار ۴۲ میلیون مایلی از سطح خورشید قرار گیرد.