2500 بيمار سرطانی در بيمارستان شهید زيد الشريطی درسويداء تحت درمان قرار می گيرند

سويداء – سانا

بيمارستان شهید زيد الشريطی در سال گذشته میلادی به دو هزار و 500 بيمار مبتلا به سرطان خدمات درمانی رایگان ارائه کرد.