رئیس پارلمان کشورمان: ایجاد یک موضع عربی تاثیر گذار برای مقابله با تجاوزات آمریکایی واسرائیلی به حقوق عربی

امان – سانا

حموده صباغ رئیس مجلس خلق کشورمان امروز با حضور در اجلاس فوق العاده اتحادیه پارلمان های عربی تاکید کرد: آنچه موسوم به “معامله قرن” بار دیگر ائتلاف تنگاتنگ و نزدیک واشنگتن و رژیم اشغالگر اسرائیل و دشمنی عمیقش با امت عربی را نشان داد. از این رو امت عربی باید برای شکست طرح هایی که مسائل محوری اش و در راس آن مسئله فلسطین را هدف قرار می دهد، گزینه مقاومت را تقویت کند.

رئیس مجلس خلق کشورمان افزود: “معامله قرن” هم در چارچوب سلسله اقدامات آمریکا و رژیم غاصب برای نابود مسئله فلسطین تدوین شده است. این طرح زمینه را برای اجرای نقشه خاورمیانه بزرگ یا جدید فراهم می کند و بر اساس آن آمریکا بر شرق سیطره می یابد و مرکز آن نیز رژیم اشغالگر است. قربانی این نقشه هم امت عربی هستند که سهم بسزایی در شکل گیری تمدن انسانی داشتند. تمدنی که غرب اندیشه کنونی اش را بر پایه آن ساخته است.

حموده صباغ همچنین بر ایجاد یک موضع عربی تاثیر گذار برای مقابله با اقدامات امریکا و اسرائیل برای نابودی حقوق عربی تاکید کرد و گفت:  اقدامات آنها تهدیدی برای امروز و آینده امت عربی به شمار می رود و پارلمان های کشورهای عربی باید با اهانت آمریکا به قوانین بین المللی و بی اعتنایی این کشور به این قوانین مقابله کنند.

رئیس مجلس خلق کشورمان بر پایان دادن به اشغالگری اسرائیل بر اراضی عربی و تضمین احقاق حقوق مشروع مردم فلسطین به ویژه حق بازگشت آوارگان و برپایی کشور مستقل و دارای حاکمیت به پایتختی قدس شریف تاکید نمود.

غیاث جاویش