مقامات ذیربط برای استقبال از اهالی که می خواهند مناطقی در ادلب و حلب را که توسط تروریست ها کنترل شده ترک کنند، آماده است

ادلب-حلب-سانا

مقامات ذیربط با همکاری با ارتش عربی سوریه ، برای شانزدهمین روز آماده سازی خود را برای افرادی که می خواهند مناطق تحت کنترل تروریست ها در حومه ادلب و حومه جنوبی حلب را ترک کنند، از طریق گذرگاه بشردوستانه در ابو الظهور ، الهبیط و الحاضر ادامه می دهند و این اقدامات در راستای اقدامات دولتی متداوم برای انتقال آوارگان سوری به خانه هایشان است.

خبرنگاران سانا گفتند: تدارکات لجستیک برای افتتاح گذرگاه های انسانی در ابو الظهور الهبیط در حومه ادلب و الحاضر در حومه جنوبی حلب به قصد انتقال اهالی به خانه های آنان از امروز کامل است.

خبرنگاران سانا اشاره کردند که تروریست های جبهه النصره از انتقال اهالی به مناطق خود جلوگیری کردند و در حال تلاش برای ایجاد ترس درمیان اهالی بودند.