شروع به عملیات تعمیر و اصلاح خسارات ناشی از تخریب لوله های انتقال فرآورده های نفتی دریایی در شهر  بانیاس +ویدیو

طرطوس-سانا

کادرهای متخصص در وزارت نفت و ثروت معدنی به عملیات تعمیر و اصلاح خسارات ناشی از تخریب لوله های انتقال فرآورده های نفتی دریایی در شهر ساحلی بانیاس  اغاز کرده اند.

گفتنی است که تروریست ها و حامیان آن مجددا حوزه نفت سوریه را با منفجر کردن لوله های انتقال فرآورده های نفتی دریایی در شهر ساحلی بانیاس از طریق کاشتن بسته های انفجاری توسط “قورباغه های انسانی “غواصان” هدف قرار دادند.