راه اندازی یک طرح‌ برای حمایت از واحد پول ملی توسط تاجران و صنعتگران

سویداء – سانا

تاجران ومغازه داران وصاحبان کارخانه‌ ها از طریق فروش محصولات خود با قیمت یک لیر سوریه حمایت خود از واحد پول واقتصاد ملی سوریه را اعلام کردند.

هدف این طرح کمک به مردم برای مقابله با شرایط دشوار زندگی ناشی از اقدامات اقتصادی تحمیلی علیه کشورمان است.

کلینیک‌ها، رانندگان تاکسی وفروشندگان لوازم خانگی با راه اندازی این طرح خواستند عزم واراده سوری‌ ها را برای مقابله با جنگ اقتصادی تحمیلی علیه کشورخود نشان بدهند.

یکی از پزشکان شرکت کننده در این طرح اعلام کرد: با هدف حمایت از خانواده‌های فقیر وکمک به هم وطنانم  وحمایت از اقتصاد ملی در این طرح شرکت کرده ام.

غیاث