برای سومین روز.. مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار الاسد با روزنامه چک”لیتیرارنی نوفینی” توجه رسانه های چک را جلب می کند

براگ- سانا

مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار الاسد با روزنامه چک “لیتیرارنی نوفینی” برای سومین روز، از اهتمام زیادی رسانه های وسایت های خبری چک برخوردار بود.

روزنامه ها ووب سایت های مختلف خبری چک مثل( ” اخبار اروپا” و”اکتوالنی” و” تسی زد” و” رادیو براگ” و” کاغذهای پارلمانی”وسایت”ای 15″ وسایت” اینفستی سینیوب” وسایت مجله “تیدین” وروزنامه ” هالو نوفینی”) به مصاحبه دکتر بشار الاسد اهمیت خاصی داده، به خصوص پارگراف های مصاحبه متعلق به امکان مشارکت شرکت های چک در بازسازی سوریه است، علاوه بر نشر پارگراف های طولانی دیگری از مصاحبه می باشد.

به نوبه خود ، روزنامه ای معروف چکی “برافو” گزارش در مورد مصاحبه دکتر الاسد تحت عنوان( شرکت های چک می تواند در بازسازی سوریه مشارکت کنند) منتشر کرده، در این گزارش ، روزنامه اشاره کرد که شرکت های چک وبعداز انتهای بحران سوریه می توانند در بازسازی سوریه مشارکت کنند، همچنین صحبت رئیس جمهور دکتر بشار الاسد از موضع مثبت براگ نسبت به همه پایتخت های اروپایی در مورد بحران سوریه علیرغم فشارهای زیادی علیه براگ برای قطع روابط با سوریه است، یاد کرد.

شایان به ذکر است که مصاحبه دکتر بشار الاسد با روزنامه چک ” لیتیرارنی نوفینی”توجه خاصی رسانه های بین المللی(از قبیل: خبرگزاری چک وخبرگزاری روسیه ریانوفستی ورویترز وبلومبرگ وروزنامه های دیگر وسایت ها وکانال های تلویزیونی بین المللی) را جلب کرد، وبسیاری از آن ها متن کامل مصاحبه را منتشر کردند.

به نوبه خود،روزنامه نگار چک تیرزا سپینتسیروا که مصاحبه با دکتر بشار الاسد اجرا کرده، ودرمصاحبه خود با رادیو جرنال چک، درباره شرایط اجراکردن مقابله دردمشق گفت: رئیس جمهور بشار الاسد به شکل دوستانه من را ملاقات نمود، همچنین اعتماد دکتر بشار الاسد به نفس وبه ملت وارتش سوریه که روز به روز پیشرفت های بیشتر در برابر تروریست ها انجام می دهد، قابل مشاهده بود.

در پاسخ به یک سوال در مورد حق جمهوری چک برای شرکت در بازسازی سوریه روزنامه نگار سپینتسیروا گفت: من فکر می کنم این موضوع با وزیر امور خارجه سابق چک “کارل شفارتسینبرگ” شروع شده، جمهوری چک در بسیاری از موارد ، تنها کشوری است که با مسلح کردن گروه های مسلح مخالفت کرد، و در مرحله بعدی برای همه روشن شده که این گروه ها بیشتر شان تروریست هستند، همچنین جمهوری چک تاکید می کرد که تحریم های علیه سوریه باید سیاسی باشد، واز اقدامات نادرست اضافی اتحاد اروپا علیه سوریه ،جلوگیری کرد، البته ادامه دادن کار سفارت چک در دمشق نقش موثر در درک بیشتر وضعیت بحران سوریه داشت.

تحلیلگر امنیتی برجسته چک “یان اشنایدر” تاکید کرد که توضیحات رئیس جمهور بشار الاسد در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم باید انجام دهد، کاملا درست است، به خصوص هنگامی که دکتر بشار الاسد تاکید کرد که( مبارزه با تروریسم باید در سطح اقتصادی وفرهنگی انجام شود، همچنین ادامه حمایت غرب از تروریست ها مثل آن های که با آتش بازی می کنند ودر یک لحظه از کنترل خود خارج می شود).

 

حسین حبیب

ت-م