ارتش مقاوم جمهوری عربی سوریه خروج 1000 شهروند که از تروریسم گروه های تکفیری دوما فرار کردند، تامین می کند

واحدهاي از ارتش ونیروهای مسلح براي دومين روز خروج 1000 شهروند که از تروریسم گروه های تکفیری  دوما در غوطى شرقي فرار کردند، تامین كردند.

منبع در پلیس به خبر نگار سانا گفت که : واحدهای از ارتش ونیروهای مسلح 1000 شهروند که اکثر آنان بچه ها وزنان هستند از ده حوش فاره وحوش نصري وميدعاني در دوما از طریق عدرا البلد را تامین کردند.

منبع اضافه کرد که آنان به مرکز اقامت موقت در قدسیا در ریف دمشق  آن ها را منتقل شدند.

 

 

حسین حبیب

شاهد أيضاً

توزیع کمک های روسیه میان اهالی در یکی از حومه های شهر لاذقیه

لاذقیه – سانا  مرکز هماهنگی روسیه در سوریه کمک ها میان تعدادی از اهالی حومه …