تاکید نخست وزیر بر ارائه حمایت های لازم برای احیای اراضی زراعی و کمک به کشاورزان

حومه دمشق – سانا

مهندس عماد خمیس نخست وزیر کشورمان  از منطقه المليحه در حومه دمشق بازدید به عمل آورد و از وضعیت کشاورزی در این منطقه و پروژه های کشاورزی /خانواده روستایی/ و نیازهای کشاورزان مطلع شد.

نخست وزیر همچنین به درخواست کشاورزان گوش داد که درمورد تامین علوفه دام، بازگشایی جاده های بین مزارع ، اعطای وام ها از بانک کشاورزی ، توسعه شبکه های آبیاری مدرن و پروژه های انرژی جایگزین و تأمین تراکتور ها و بذرهای کشاورزی بود.

مهندس عماد خمیس توضیح داد: کشاورزی یکی از مهمترین اجزای توسعه اقتصادی در دهه های گذشته و  مهمترین عامل در پایداری اقتصادی در طول جنگ بود.

نخست وزیر تاکید کرد: دولت بر ارائه همه حمایت های لازم برای احیای اراضی زراعی و اعطای تسهیلات به کشاورزان و کمک به آنان برای احیای دوباره اراضی زراعی خود تاکید دارد.

مهندس أحمد القادری وزیر کشاورزی و عرفان زياده مدیر اداره کشاورزی استان ریف دمشق در این بازدید مهندس عماد خمیس را همراهی کردند.

غیاث