احیای بیش از 2500 دونوم از اراضی کشاورزی استان سویداء

سویداء  – سانا

2525 دونوم از اراضی کشاورزی استان سویداء توسط مؤسسه احیای اراضی کشاورزی احیا شده است.

مدیر شعبه سویداء این مؤسسه گفت: چندین قطعه زمین در مناطق حبران ، الرافقة ، سهوة الخضر ، امتان وضهر الجبل احیا شده و به چرخه تولید محصولات كشاورزی بازگشته است.

وی همچنین ضمن تشریح دشواری ها و مشکلاتی که در مسیر عملیات احیای اراضی زراعی قرار دارند اعلام کرد: کارها به نحوه خوب به انجام می رسند.

غ