لاورنتیف: حضور غیرقانونی آمریکا در خاک سوریه در چهاردهمین دور از مذاکرات آستانه مورد بحث خواهد گرفت

نورسلطان – سانا

“الکساندر لاورنتیف” نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه امروز گفت که شرکت کنندگان در چهاردهمین دور از مذاکرات آستانه همه مسایل مربوط به سوریه از جمله حضور غیرقانونی آمریکا در خاک سوریه، مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

لاورنتیف در جمع خبرنگاران در نورسلطان اظهار داشت: ما آماده بررسی مسایل در همه مناطق سوریه از جمله حضور غیرقانونی آمریکا در خاک سوریه هستیم.

نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه همچنین تاکید کرد که رژیم ترکیه باید مسؤولیت خود را در منطقه کاهش تنش در استان ادلب انجام بدهد.