ولید المعلم استوارنامه سفیر جدید الجزایر در سوریه را تحویل گرفت

دمشق-سانا

صبح امروز ولید معلم وزیر امور خارجه ومقیمان خارج و معاون نخست وزیر کشورمان از سفیر جدید جمهوری الجزایر را استقبال واستوارنامه خود به عنوان سفیر ویژه و تام الاختیار در جمهوری عربی سوریه را دریافت کرد.

دو طرف روابط دوجانبه و راه های تقویت همکاری در همه زمینه ها که به نفع دو ملت و دو کشور دوست است، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 

نور