کشف سلاح و مهمات و داروها ساخت اسرائیل و غرب برجامانده از تروریستها در حومه های دمشق و قنیطره

دمشق -سانا

خبرنگار سانا گفت که مقامات ذیر ربط ، مقادیر زیادی سلاح و مهمات وداروها به جا مانده از تروریست ها که ساخت رژیم صهیونیستی و غرب هستند در حومه جنوبی غربی دمشق و حومه شمالی قنیطره کشف و ضبط شد.