دستگیری 11 فلسطینی در کرانه غربی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی

قدس اشغالی-سانا

نظامیان صهیونیست با حمله گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری و جست وجوی خانه به خانه، 11 فلسطینی را در دستگیر کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “وفا”، نظامیان رژیم صهیونیستی 11 فلسطینی را در جریان یورش به خانه های آنان در “طولکرم”، شهرک “طمون” در جنوب شرق طوباس، اردوگاه “عایده” در شمال بیت لحم، شهرک “حلحول” در شمال الخلیل، روستای “کوبر” در شمال رام الله بازداشت کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.