قبرص تهاجم ترکیه علیه خاک سوریه را محکوم می کند

نیکوزیا-سانا

رئیس جمهور قبرص نیکوس اناستاسیادس  تهاجم ترکیه علیه خاک سوریه ار محکوم کرد

اناستاسیادس گفت: تهاجم ترکیه به مثابه عملیات مستبدانه دیگری که قابل قبول نیست وهدف این عملیات غیر قانونی خدمت به منافع ترکیه است  وقابل توجیه نیست.

به نوبه خود وزیر امور خارجه قبرس نیکوس خریستودلیدیس خواستار توقف تهاجم ترکیه شد وگفت که کشورش از ایجاد راه حل سیاسی برای بحران در سوریه حمایت می کند.

شاهد أيضاً

تیم ملی فوتبال به سوریه بازگشت

دمشق -سانا هواپیمای حامل اعضای تیم ملی فوتبال سوریه پس از برد یک بر صفر …