پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی اجنحه الشام از فرودگاه دمشق به بیروت

دمشق – سانا

شرکت هواپیمایی اجنحه الشام از آغاز پروازهای مستقیم خود از فرودگاه دمشق به فرودگاه بیروت خبر داد.

مدیر تجاری این شرکت توضیح داد: یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به این شرکت در ساعت شش شامگاه امروز دمشق را به مقصد بیروت ترک خواهد کرد.

شایان به ذکر است که شرکت هواپیمایی اجنحه الشام به اصفهان، مسکو، شارجه، بغداد ،بصره ،اربیل ،کویت ،دوحه، دبی، تهران و قامشلی خط های دایم پروازی دارد.

غیاث