دعوت شورای عشیره عربی طی وفرزندان عشایر وقبایل از فرزندان تمام عشایر برای خروج از صفوف شبه نظامیان قسد وملحق شدن به ارتش عربی سوریه

حسکه-سانا

شورای عشیره عربی طی وفرزندان عشایر وقبایل یورش وتهاجم ترکیه علیه خاک سوریه محکوم کرده واز فرزندان عشایر وقبایل خواهان خروج از صفوف شبه نظامیان “قسد” وملحق شدن به یگان های ارتش عربی سوریه چون خود این ارتش تنها توانایی حمایت مرزهای سوریه ومقابله با هرگونه تهاجم دارد؛ شده اند.

شورای عشیره طی با انتشار یک بیانیهء گفت: تجمع فرزندان عشیره طی عربی وفرزندان عشایر وقبایل با تمام اطیاف آن هجمه ویورش ترکیه واردوغان علیه خاک سوریه که باعث تخریب شهرها و شهادت غیرنظایمان از جمله کودکان وپیرمردها محکوم می کنند .

در بیانیه آمده است: کاملا می دونیم که این هجمه با هماهنگی آمریکا شریک اردوغان در تروریست در سوریه انجام شده است وهدف این هجمه تحکیم حضور آمریکا وترکیه به عنوان دو قدرت اشغالگر در سوریه است.

شاهد أيضاً

افزایش روزانه یک میلیون مترمکعبی تولید گاز در کشورمان

دمشق – سانا وزارت نفت و منابع طبیعی کشورمان از ورود چاه‌های گازی شریفه ۲ …