دیدار جانشین رئیس مجلس خلق کشورمان با رئیس مجمع ملی صربستان

صربستان – سانا

نجده أنزور جانشین رئیس مجلس خلق کشورمان امروز با مايا جوكوفيتش رئیس مجمع ملی صربستان دیدار و گفتگو کرد.

راه های تقویت و توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس مجمع ملی صربستان بر موضع كشورش مبنی بر محکوم کردن تروریسم و تلاش ها برای تعرض به وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید و موضع ملت و دولت سوریه در حمایت از صربستان را ستود.

مايا جوكوفيتش مخالفت کشورش را با استاندارد های دوگانه برخی کشورها نسبت به سوریه اعلام کرد.

به نوبه خود جانشین رئیس مجلس خلق کشورمان تاكيد کرد: ملت سوریه همچنان به مبارزه با تروریسم و رقم زدن پیروزی ها ادامه خواهند داد و با دخالت های خارجی مخالف هستند.

نجدة أنزور اعلام كرد: سوریه در معرض حمله عثمانی قرار گرفت که هدف این حمله تعرض به وحدت خاک و ملت سوریه است.

جانشین رئیس مجلس خلق کشورمان به اهميت روابط پارلمانی بین دو کشور اشاره کرد و توسعه آن را نشان دهنده اراده دو ملت برای تحکیم روابط دانست.

خالد العبود دبیر مجلس خلق و  بطرس مرجانه رئیس کمیسیون عربی و خارجی مجلس خلق کشور در این دیدار حضور داشتند.