تظاهرات ساکنان شهرهای الحسکه و قامشلی سوریه در محکومیت حملات ترکیه