ادامه تجاوز رژیم ترکیه به ارضی سوریه

رقه –سانا

نیروهای رژیم ترکیه برای  پنجمین روز به حملات خود به ارضی سوریه ادامه دادند .

خبرنگار سانا گزارش داد که نیروهای متجاوز رژیم ترکیه شهرک سلوک در ریف شمالی شرقی رقه را به اشغال خود در آوردند

دیروز ، نیروهای نظامی رژیم ترکیه دست به اشغال چند موضع پس از فروپاشی شبه نظامیان “قسد” در مناطق حومه شمالی حسکه زد.