حملات توپخانه ای رژیم ترکیه به روستای الصالحیه و بازار مرکزی در شهر راس العین در حومه حسکه

حسكه-سانا

جنگنده های رژیم ترکیه به روستای الصالحیه در حومه حسکه و ازار مرکزی در شهر راس العین حمله کردند.

خبرنگار سانا یاد کرد که جنگنده های رژیم ترکیه به روستای الصالحیه در حومه حسکه و ازار مرکزی در شهر راس العین حمله کردند.

خبرنگار سانا گفت: جنگنده های رژیم ترکیه منطقه مبروکه را مورد هدف قرار دادند.

خبرنگار افزود: پس از فرار تروریست های قسد، نیروهای رژیم ترکیهوارد  روستای التروازیه شدند و  جاده بین المللی حسکه-حلب را قطع کردند.

خبرنگار سانا خاطرنشان کرد که پس از خروج نیروهای رژیم ترکیه این جاده را باز شد.

خبرنگار در ادامه افزود: نیروهای اشغالگر آمریکا 80 داعشی دستگیر شده را از زندان الشدادی در حومه جنوبی حسکه به عراق منتقل کرد.