با حمایت رئیس جمهور … افتتاح ایستگاه تبدیل برق ضهر الجبل در سویداء

سويدا-سانا

با حمایت رئیس جمهور … ایستگاه تبدیل برق ضهر الجبل در استان سویدا با هزینه بالغ بر شش میلیارد لیر سوریه افتتاح شد.

زهیر خربوطلی وزیر برق کشورمان به خبرنگاران گفت: همزمان با مناسبت چهل و ششمین سالگرد جنگ اکتبر،ایستگاه توزیع و تبدیل برق ضهر الجبل در استان سویداء  افتتاح شده است.

این ایستگاه 60 مگاواتی با 6 میلیارد لیر سوریه با حضور تعدادی از مسئولان و مقامات دولتی به بهره برداری رسید.

در این مراسم افتتاح این ایستگاه عامر ابراهیم العشی استاندار سویدا، فوزات شقیر دبیر کل حزببعث عربی سوسیالیستی، نضال قرموشه معاون وزیر برق، رئیس مجلس استانداری سویداء، فرمانده پلیس حضور داشتند.

غ