برخورد دو قطار در برزيل دست کم 69 زخمي برجا گذاشت

ریو دو ژانیر -سانا

مسئولان برزیلی اعلام کردند در نتیجه برخورد دو قطار در یکی از شهرهای ایالت «ریو دو ژانیر»که دوشنبه شب به وقت محلی روی داد، دست کم 69 نفر زخمی شدند.

رئیس بخش حمل و نقل ایالت ریو گفت یکی از این قطارها در ایستگاه توقف کرده بود، که قطار دیگر از عقب و در همان مسیر با آن برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریو دو ژانیرو ، این حادثه در شهرک «مسکیتا » خارج از ریو دو ژانیرو روی داد و هنوز گزارش درباره وخیم بودن وضعیت حال مصدومان دریافت نشده است.