آغاز به کار سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست با مشارکت سوریه

تهران -سانا

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با مشارکت سوریه و  و صدها شرکت خارجی امروز آغاز به کار کرد.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با شعار کسب و کار جهانی فرصت مناسیب برای تحقق رونق تولید و تسهیل روند بازاریابی صنایع پلاستیک در ایران و حضور هرچه بیشتر صنایع تکمیلی پتروشیمی در بازار‌های جهانی به شمار می‌رود.