اعلام حمایت خبرنگاران کوبا از سوریه

هافانا – سانا

تعدادی از شخصیت های رسانه کوبا با دکتر ادریس میل سفیر سوریه در کوبا دیدار و گفتگو گردند.

شخصیت های رسانه کوبا در این دیدار با اشاره به دستاوردهای ارتش عربی سوریه در مقابله با تروریسم ، از سوریه در مقابله با تروریسم ابراز حمایت کردند.

شخصیت های رسانه کوبا تاکید کدند که پیروزی سوریه بر تروریسم، پیروزی همه شرفای دنیا است.

سفیر سوریه در کوبا از ادامه رهبری و ملت و ارتش سوریه در مقابله با تروریسم تا از بین بردن آن  در تمام اراضی سوریه تاکید کرد.