تاكید معاون وزیر خارجه ونزوئلا بر اهمیت ارتقاء سطح روابط اقتصادی با سوریه

کاراکاس-سانا 

روبن داریو مولینا معاون وزیرخارجه ونزوئلا با دکتر خلیل البیطار سفیر سوریه در ونزوئلا دیدار کرد.

روبن داریو مولینا معاون وزیرخارجه ونزوئلا بر اهمیت ارتقاء روابط اقتصادی سوریه و ونزوئلا تا سطح روابط سیاسی دو کشور تاكيد كرد.

معاون وزیرخارجه ونزوئلا خواستار فعال سازی تبادل تجاری بین دو کشور و ایجاد مسیر هوایی بین دمشق و کارکاس باهدف ارتقای سطح  ارتقاء روابط اقتصادی سوریه و ونزوئلا تا ارتقاء روابط اقتصادی سوریه و ونزوئلا تا سطح روابط سیاسی دو کشور شد.

معاون وزیرخارجه ونزوئلا گفت كه دو كشور روابط بسیار خوبی با یكدیگر دارند كه این روابط به خوبی در حال پیشرفت است.

به نوبت خود سفیر بیطار بر اهمیت نقش سوری ها مقیم ونزوئلا در ارتقایی سطح روابط بین دو کشور تاکید کرد.